คุณยุพิณทอง ทิมรอด

ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของคุณยุพิณทอง ทิมรอด ทำให้ส่วนหนึ่งของธุรกิจขายตรง ซุปเปอร์แวร์ ได้พัฒนาเติบโตจนมั่นใจได้ว่า บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จะคงอยู่กับพวกเราไปอีกนาน ซึ่งการที่คุณยุพิณทอง ทิมรอด สามารถทำงาน ซุปเปอร์แวร์ จนผู้บริหารทุกคนในบริษัทรู้สึกสนิทอย่างมาก จึงเป็นกระบอกเสียงให้กับเราได้อย่างดีค่ะ หากใครต้องการอะไร หรือแนะนำอะไร สามารถคุยกับคุณยุพิณทอง ทิมรอดได้เลยค่ะ พี่เราท่านนี้นิสัยดีมาก และคอยแนะนำน้องๆ ตลอดเวลาค่ะ
Comments